Киото - купичка за Матча (茶碗 чауан) - натисни за да затвориш